งานวันกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ บ้านพุองกะ หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เข้าร่วมงานกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี 2560 ณ บ้านพุองกะ  หมู่ 4 ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์